Program Vukudåggån 2022

Elv, vatn og flom

Fredag 2.september
Kl. 19.00: Bingo i Vuku samfunnshus

Lørdag 3.september
Kl. 10.00: Fotballkamper aldersbestemt
Kl. 10.00: Bodene åpner
Kl. 11.00: Aktiviteter for barn starter
Kl. 11.00: Musikk av Andreas Haugan/Prestmo
Kl. 12.00: Show av Erik Alfred
Kl. 12.00: Middagssalg
Kl. 12.30: Vuku skolemusikk
Kl. 13.00 Damekamp 3 div Vuku – Verdal
Kl. 16.00: Bodene stenger
Kl. 16.00: Herrekamp 4 div.Vuku – Verdal

Søndag 4.september
Kl. 10.00: Fotballturnering Mygg
Kl. 10.00: Bodene åpner
Kl. 11.00: Aktiviteter for barn starter
Kl. 11.30: Musikk av Berits
Kl. 12.00  Show.
Kl. 12.00: Middagssalg
Kl. 14.00: Kåring av årets utstiller
Kl. 14.00: Loddtrekning
Kl. 15.30: Ballslæpp
Kl. 15.30: Bodene stenger